Om uddannelsen

Print Print

 

Om advokatuddannelsen
Hvis du er blevet juridisk kandidat (cand.jur.) efter 1. januar 1997 skal du for at kunne opnå advokatbeskikkelse have gennemført  advokatuddannelsen, bestå en teoretisk prøve (advokateksamen) og bestå en praktisk prøve i retssagsbehandling (retssagsprøven), medmindre Justitsministeriet har givet dispensation.

Hvis du blev juridisk kandidat i 1996 eller tidligere, kan du deltage på advokatuddannelsens kurser, men du kan ikke gå op til advokateksamen eller retssagsprøven. Det skyldes, at uddannelsen og eksamenerne ikke er et krav for opnåelse af advokatbeskikkelse, når man har en "gammel" kandidatgrad.

Advokatuddannelses kurser
Advokatuddannelsen består af 20 dages undervisning fordelt på otte kurser. Kurserne varer to eller tre dage og foregår på hoteller i Roskilde, Sorø, Køge og Århus.

Kurserne er opbygget i linjer, så du får alle kurser i den rette sammenhæng, på ét hotel og følges med ét hold gennem hele forløbet. Du kan læse om linjerne under tilmelding (se menuen til venstre). Der starter løbende nye linjer de forskellige steder i landet. Kursusforløbet varer ca. et år. Starter du f.eks. på en linje i Roskilde med start i januar 2014 er du færdig i december 2014. Der kan være 50 deltagere på hvert hold.

Indhold

Kursus 101

3 dage

 Retssagens forberedelse 

Kursus 102

2 dage

 Relationen mellem advokat og klient  (juridisk problembehandling)

Kursus 103 

3 dage 

 ForhandlingKlientkonto og Hvidvask

Kursus 104

3 dage

 Kommunikation 

Kursus 105

2 dage

 Regnskabsforståelse

Kursus 106

2 dage

 God advokatskik I

Kursus 107 

2 dage

 Hovedforhandlingen 

Kursus 108 

3 dage

 God advokatskik II 

 
Priser

Hvert kursus faktureres separat to til fire uger inden kursusstart. I 2015 koster f.eks. et tredageskursus med overnatning fra første til sidste kursusdag 7.300 kr. og et todageskursus med samme overnatning 4.650 kr. Fakturaen udstedes til deltagerens arbejdsgiver med mindre andet er aftalt. Den samlede pris for alle otte kurser udgør i 2015

  • 40.000 kr. uden overnatning
  • 47.800 kr. med overnatning mellem kursusdagene
  • 53.000 kr. med overnatning fra dagen før første kursusdag

Den skriftlige advokateksamen er gratis.

Retssagsprøven koster 4.500 kr. 

Prisen for retssagsprøven i en fiktiv sag er variabel. Prisen fastsættes ved at fordele alle udgifter i forbindelse med prøven mellem prøvekandidaterne.

Betingelser for deltagelse
Det er en betingelse for deltagelse i advokatkurserne, at du har bestået den juridiske kandidateksamen.

Praktisk info inden første kursus
Mellem to og fire uger uger inden hvert kursus sender vi et program og en deltagerliste til hver kursusdeltager. Der tages forbehold for ændringer i programmet. Kursusmateriale til brug for undervisningen vil blive udleveret på kursusstedet.

Kurserne starter kl. 10 på første kursusdag.

Ved tilmelding uden overnatning er der ikke mulighed for at spise aftensmad på kursusstedet, med mindre dette aftales og afregnes direkte med hotellet.  

Har du spørgsmål?

Gitte Skov
Gitte Skov
Kursuskoordinator
Telefon: 33969719

Kursuscentre

Læs mere om kursusstederne:

Comwell Roskilde

Comwell Sorø

Koldkærgård Konferencecenter, Aarhus

Hotel Niels Juel, Køge