Justitsministeriets kursusudvalg

Print Print

 
Justitsministeriets kursusudvalg er nedsat i henhold til bekendtgørelse 1473/2007 som ændret ved bekendtgørelse 1036/2011 § 12. Udvalget er ansvarlig for advokatuddannelsen, den skriftlige eksamen og retssagsprøven.

Udvalgets medlemmer er:

Advokat Iben Winsløw (formand)
Generalsekretær Torben Jensen
Advokat Snorre Andreas Kehler
Advokat Mathias Dahlerup Krarup
Kontorchef Lars Solskov Lind
Retspræsident Christian Lundblad
Dommerfuldmægtig Tina Susanne Nielsen
Advokat Henrik Oehlenschlæger
Advokat Torben Waage

Sekretariat
Advokat Lise Ravnkilde (udvalgssekretær)

Har du spørgsmål?

Lise Ravnkilde
Lise Ravnkilde
Advokat
Telefon: 33969769