Nyt idéoplæg til interne retningslinjer i medfør af hvidvaskloven

Print Print
02-02-2017

 

Advokatkontorer skal udarbejde interne retningslinjer for hvidvask. Advokatsamfundets oplæg til disse interne retningslinjer er nu opdateret.
Rettelserne vedrører punkt 12, hvor der fremover henvises til Erhvervsstyrelsens database over personer, virksomheder og organisationer omfattet af finansielle sanktioner. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til brug af databasen.
Det skal bemærkes, at der i Advokatsamfundets tidligere oplæg henvises til en søgemaskine, som ikke længere er aktiv.

Læs retningslinjerne her