Medlemmer og suppleanter til Erstatningsnævnet

Print Print
07-08-2017

 

Advokatrådet er af Justitsministeriet blevet anmodet om at indstille et medlem og to suppleanter til Erstatningsnævnet.

Læs opslaget her