Folketingets Ombudsmand øger åbenhed på skatteområdet

Print Print
07-09-2017

Eksempler på afsluttede sager og en oversigt over igangværende undersøgelser på skatteområdet, som ombudsmanden selv har taget initiativ til. Det bliver indholdet på en særlig side om skat på ombudsmandens hjemmeside.

Den øgede åbenhed på skatteområdet er et led i Skattekontorets generelle orientering om sit arbejde og sker blandt andet på baggrund af opfordringer fra en række aktører på skatteområdet.

Læs mere på Ombudsmandens hjemmeside


Udskrift fra: http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2017/Aabenhed paa skatteomraadet.aspx - d. 21-07-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.