Skatteudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om afgift på spiritus m.m. - sagsnr. 2017-3546

Print Print
03-01-2018

Udskrift fra: http://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2017-3546 Skatteudvalget.aspx - d. 22-02-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.