Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om retshåndhævede myndigheders behandling af personoplysninger - sagsnr. 2017-761

Print Print
15-03-2017