Digital kommunikation med retterne

Print Print

 

Danmarks Domstole anvender hovedsageligt digital kommunikation, når retterne skriver til de øvrige aktører i retssystemet.

Domstolene anvender hovedsageligt to løsninger: Sikker mail (e-mail med certifikat) og Offentlig Digital Post (e-boks for virksomheder).

Retningslinjer og vejledning om brug af sikker mail og e-boks findes på Domstolsstyrelsens hjemmeside.

Den nye sagsportal
Domstolsstyrelsen er i gang med at indfase en portal for digital behandling af alle civile sager. Portalen findes via www.minretssag.dk.

På samme side findes vejledninger om brugen af portalen.

Nærmere om e-boks
Retterne sender post til det cvr-nummer, som advokaten i henhold til oplysninger hos Advokatsamfundet, er tilknyttet. Det er derfor vigtigt som advokat, at holde Advokatsamfundet opdateret med ændringer. Cvr-nummeret fremgår af www.advokatnøglen.dk.

Nærmere om sikker e-mail
For at kunne maile med retterne skal man bruge en sikker e-mailadresse. Dvs. en e-mail hvortil der er knyttet et såkaldt certifikat.  Om anskaffelse af certifikat og opsætning af samme henvises til Danske Advokaters hjemmeside.

Advokatsamfundet står for indsamling af de sikre e-mailadresser og videregivelse af disse til Domstolsstyrelsen. Sikker e-mailadresse(r) kan oplyses via e-mail til samfund@advokatsamfundet.dk eller pr. brev til Advokatsamfundet.