Organisation

Print Print


Advokatnævnet består af en formand, 2 næstformænd og 18 andre medlemmer.

Formanden og næstformændene udpeges af Højesterets præsident. De øvrige 18 medlemmer udgøres af 9 advokater, der er valgt af Advokatsamfundet, og af 9 medlemmer, der er udpeget af justitsministeren efter indstilling fra forskellige myndigheder og organisationer, der har kendskab til både private klienters, erhvervsklienters og offentlige interesser.

Advokatnævnets medlemmer udpeges for en periode af 6 år. Der er ikke mulighed for genudpegning.

Advokatnævnet består af følgende medlemmer:

Formandskabet:
Højesteretsdommer Kurt Rasmussen (formand)
Landsdommer Mikael Sjöberg (næstformand)
Retspræsident Jørgen Lougart, Retten i Roskilde (næstformand)

Medlemmer udpeget af justitsministeren: 
Juridisk konsulent Jakob Steenstrup
Vicedirektør Vagn Jelsøe
Seniorjurist Tina Dhanda Kalsi
Statsaut. revisor Søren Skov Larsen 
Chefjurist Henrik Schultz
Chefkonsulent Jeppe Rosenmejer
Borgmester Niels Hörup

Kontorchef Jesper Schaumburg-Müller
Regionsrådsmedlem Bo Libergren

Advokater:
Lene Sejersen, København
Peter Bang-Olsen, Nyborg
Uffe Thorlacius, Kgs. Lyngby
Claus Kenneth Lund, Kalundborg
Anette Brinkmann, Hjørring
Keld Nomanni, Århus
Jonna Hjeds, Sønderborg
Klaus Søgaard, København
Peer B. Petersen, København

Stedfortrædere:
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
Landsdommer Dorte Jensen
Dommer Ole Høyer
Advokat Peter Trudsø
Advokat Henrik Høpner
Advokat Nikolaj Horn
Advokat Mads Balsby Wilkens
Advokat Ann Schrøder
Advokat Carsten Holmgaard
Advokat Mariann Jørn Hansen
Advokat Linda Lange Kastholm
Advokat Odysseus Thagaard
Advokat Ann-Sofie Kold Christensen
Advokat Anders Quistgaard
Advokat Jesper Steen Tastesen
Advokat Peter Rønnow
Advokat Søren Isaksen
Seniorjurist Anette Høyrup
Chefkonsulent Benedicte Federspiel
Juridisk konsulent Lea Markersen
Chefkonsulent Morten Qvist Fog
Markedsdirektør Henrik Hyltoft
Afdelingschef, chefjurist Peter Andersen
Byrådsmedlem Hanne Kjær Knudsen
Afdelingschef Carl Erik Johansen
Regionsrådsmedlem Thyge Nielsen